Rotaryclub Bergum
dienstbaar, integer, afwisselend, service, netwerken & vriendschap.
 


En verder .....?

Ter ondersteuning van de maatschappelijke activiteiten in Tytsjerksteradiel in Noordoost Friesland heeft Rotaryclub Bergum een stichting opgericht: De Stichting Community Service Rotary Club Bergum. De stichting wordt bestuurd door vrijwilligers (Rotarians), heeft van de belastingdienst het ANBI keurmerk verkregen en voert een transparant financieel beleid. De stichting heeft geen winstoogmerk. De Stichting Community Service Rotary Club Bergum heeft ten doel in nauwe samenspraak met – en met medewerking van – de vereniging Rotary Club Bergum projecten te ontwikkelen en te ondersteunen in binnen- en buitenland van een algemeen maatschappelijk belang met een charitatief karakter overeenkomstig de algemene doelstellingen en intenties van Rotary International. Bestuurders zijn lid van Rotary Club Bergum, doen het werk vrijwillig en krijgen hiervoor geen vergoeding.